Черви

Черви - численна група первинноротих безхребетних тварин, що мають спільні ознаки. Тіло червя довгасте, двосторонньо-симетричне. Покрови тіла представлені шкірно-м'язовим мішком, який складається з епітелію і мускулатури, що має різну будову у представників різних видів. У шкірно-м'язовому мішку укладені всі внутрішні органи. Справжні кінцівки у червів відсутні.

sherviВільноживучі види мешкають у прісних і солоних водоймах, грунті. Серед червів є багато паразитичних форм, які живуть в організмах рослин, тварин, людини. Їх називають гельмінтами, а викликані ними захворювання - гельмінтозами.

В процесі еволюції черви походять від стародавніх кишковопорожнинних і займають проміжну позицію між кишковопорожнинними і членистоногими. Будова червів складніша, ніж у представників типу кишковопорожнинні. Черви не є однорідною групою і діляться на три типи: плоскі, круглі і кільчасті.

Плоскі черви мають сплощене в спинно-черевному напрямку тіло і позбавлені порожнини тіла. До них відносяться такі найбільш поширені класи, як війчасті черви (планарії), сисуни (печінковий сисун, котячий сисун, шистосома), стьожкові черви (бичачий ціп'як, свинячий солітер, стьожак широкий).

Круглі черви відрізняються від плоских тим, що у них є первинна порожнина тіла, заповнена рідиною. Тому друга назва типу круглі черви - первіиннопорожнинні. Тіло має подовжену форму, на поперечному розрізі - округлу. Даний тип ділиться на класи: нематоди, черевовійчасті, волосатики, коловертки. Самий великий клас круглих червів - нематоди. Багато які з нематод ведуть паразитичний спосіб життя в організмах тварин і людини. Це аскарида людська, власоглав, трихинелла, гострик дитячий, анкілостома.

Кільчасті черви (кільчаки) - тип первинноротих тварин із вторинною порожниною тіла. Особливістю всіх кільчаків є те, що їхнє тіло поділене на сегменти (кільця). Звідси і походить назва типу. Вторинна порожнина тіла кільчастих червів вистелена епітелієм, що створює поперечні перегородки, завдяки чому порожнини сегментів ізольовані одна від одної. Тип кільчаків ділиться на класи: малощетинкові, багатощетинкові черви і п'явки. Найбільш відомий вид малощетинкових червів - дощовий, або земляний черв’як. Медичну п'явку, що належить до типу кільчастих червів, здавна використовують у медицині.