Медузи

Медузи - це група вільноплаваючих особин статевого покоління морських тварин, що відносяться до типу кишковопорожнинні. Медузоподібне покоління характерне для класів гідроїдних, сцифоїдних і кубомедуз. Вони відрізняються за будовою тіла. Термінами сцифомедузи і кубомедузи позначають всі стадії життєвого циклу видів відповідних класів.

meduzaПереважна більшість медуз з'являються після брунькування від поліпів - особин безстатевого покоління, прикріплених до субстратів. Розмноження медуз відбувається статевим шляхом, в результаті чого утворюються плаваючі личинки (планули). Для деяких гідроїдних медуз характерне безстатеве розмноження брунькуванням або поперечним діленням. Із планули утворюється поліп (безстатеве покоління). Після досягнення поліпом зрілості від нього знову відриваються молоді медузи в процесі брунькування.

Їжею медузам служать планктонні організми, в тому числі яйця і личинки певних видів риб. Самі медузи, в свою чергу, входять до складу раціону харчування великих риб.

Тіло типової медузи прозоре і драглисте (складається з води на 95%), за формою схоже на парасольку чи дзвоник. Завдяки такій будові, медуза здатна до реактивного руху. Тварина при скороченні м'язів стінок тіла виштовхує з-під дзвоника воду і рухається в протилежному напрямку. Але медузи не можуть протистояти сильним течіям, і тому вважаються елементами планктону. Поза води життя медузи неможливе.

По периметру дзвоника медузи розміщені щупальця різної довжини (до 30 м) та органи чуття (видозмінені щупальця) - органи зору («глазки») і рівноваги. На щупальцях розташовані особливі жалкі клітини для полювання на жертв та захисту від ворогів. Вони можуть бути декількох типів. У деяких видів гострокінцеві жалкі нитки встромлюються в тіло здобичі, при цьому впорскується отруйна речовина. У інших медуз довгі липкі нитки знерухомлюють жертву. Можуть бути у медуз короткі жалкі нитки, в яких жертва заплутується.

Ротовий отвір медузи знаходиться на нижньому увігнутому боці тіла. У більшості видів рот оточений ротовими лопатями зі жалкими клітинами. Рот служить як для вживання їжі, так і для видалення з організму неперетравлених залишків. Їжа потрапляє у шлунок, від якого радіально відходять гастроваскулярні канали. Дихання медузи здійснюється через всю поверхню тіла. Нервова система медуз розвинена краще, ніж у коралових і гідроїдних поліпів. Вона представлена нервовим сплетінням, більш розгалуженим у щупальцях і на нижній частині дзвоника, а також двома нервовими кільцями. Статеві залози знаходяться поруч зі шлунком. Запліднення і розвиток молодих особин відбувається у воді. Тільки у деяких сцифоїдних медуз запліднення яєць і розвиток планул здійснюється в організмі матері.

Розміри медуз варіюють від декількох міліметрів до двох метрів. Найбільша медуза в світі - арктична, або полярна, що мешкає в холодних морях. Її тіло досягає в діаметрі двох метрів, а щупальця можуть досягати в довжину 30 метрів. Найбільш отруйна медуза-хрестовичок, її розміри всього до 2 см. Середа її існування - зарості водоростей в Японському морі. Опіки медузи даного виду смертельні для людини.

Представники медуз Чорного моря - це корнерот, аурелія, гребневик мнеміопсис. Цікавий рід медуз Turritopsis nutricula, що мешкають в морях тропічного і помірного поясів. Вони стали широко відомі, завдяки особливостям свого життєвого циклу. Більшість медуз гинуть після розмноження, а ці кишковопорожнинні здатні із статевозрілої стадії повертатися до «дитячої» - стадії поліпа. Якщо припустити, що цей процес нескінченний, то медузи даного роду безсмертні.

Недавно при дослідженні глибин Целебеського моря південніше Філліпін була виявлена оригінальна чорна медуза. Дана знахідка вразила навіть відомих вчених, так як вважають, що знайдений вид був невідомий науці до теперішнього часу.