Рівноногі

Рівноногі (лат. Isopoda) - ряд вищих ракоподібних із типу членистоногі тварини. До даної групи відносяться більше 5 тисяч видів рачків, що мешкають повсюдно, як у прісних, так і в солоних водоймах, а також на суші. Рідкісні водні форми рівноногих є паразитами. Відомі представники ряду - водяний ослик (прісноводний вид), мокриця (наземна форма), морський тарган (мешканець морів). У країнах СНД зустрічаються 40 видів ізопод.

Найбільш ранні знахідки викопних решток ізопод відносяться до тріасового періоду. Численність видів і різноманітність форм рівноногих спостерігається в морях. Це первинне середовище проживання ізопод. Мешканці морів з даного ряду - це, головним чином, бентосні тварини. Вони заселяють глибини від літоралі до глибоководних океанічних западин. Рідше ізоподи вільно плавають у товщі водних мас, часто ближче до дна. Всього 10% видів ряду є прісноводними формами. Багато видів є наземними, велика їх частина - це мокриці.РівноногіХарчуються рівноногі рослинною їжею, в тому числі детритом, є м'ясоїдні форми (трупоїди, хижаки). Деякі види паразитують у тілі риб і великих ракоподібних. Їжею мокриць є рослинні залишки, ці тварини є цінними сапрофагам в біоценозах.

Будова та розмноження рівноногих раків

Ці членистоногі мають сплощене в спинно-черевному напрямку, широке тіло розмірами, у середньому, 1-2 см. Довжина самих дрібних рівноногих становить 1 мм, найбільш великих представників - 25 см. Тіло ділиться на голову, черевце і груди. Один грудний сегмент (у деяких видів два) нерухомо зростається з головою. Характерне зрощення анальної лопаті з одним або декількома черевними сегментами.

Тільки перша пара грудних кінцівок трансформована в ногощелепи. Решта сім пар грудних і черевних кінцівок відносно рівної довжини і практично однакової будови. Звідси назва ряду - рівноногі.

На голові розташовані органи чуття: складні сидячі очі (у паразитів зредуковані), антени (органи дотику і нюху), а також ротові придатки. Ротовий апарат у більшості раків даного ряду гризучого типу. Тільки у паразитів і рідкісних хижаків ротовий апарат перетворений у колючо-сисний хоботок зі стілетоподібними щелепами.РівноногіДихання водних форм рівноногих зяброве, причому частково черевні кінцівки перетворені в зябра. Серце зміщене в черевний відділ, тоді як у десятиногих вищих раків воно розташовується в грудному відділі.

Розмноження рівноногих. Більшість з видів цієї групи роздільностатеві, рідкісні форми є гермафродитами. Розвиток рачків у переважної більшості видів прямий. Зазвичай самка виношує яйця і молодих рачків, що нещодавно вилупилися, у виводковій сумці, яка формується з відростків грудних кінцівок. У паразитичних видів личинкові стадії можуть бути вільноплаваючими. Після декількох линьок молоді рачки перетворюються на імаго.

Значення рівноногих

У природі займають важливі позиції в харчових ланцюжках, так як ці організми всеїдні. Багато ізопод самі служать основною їжею для риб. Мокриці - цінні сапрофаги у біоценозах. Деякі види шкодять господарству людини, пошкоджуючи дерев'яні споруди - деревоточці з роду Limnoria. Морський тарган руйнує сітки і псує спійману рибу, приносячи шкоди рибному господарству.