Десятиногі

Десятиногі раки - ряд вищих ракоподібних із типу членистоногих тварин. Ця група включає більше 30% усіх видів класу. Викопні рештки належать до пермського періоду. Відомо більше 8,5 тисяч видів десятиногих, які дуже широко поширені на нашій планеті. У країнах СНД мешкають близько 300 видів. Ряд десятиногих раків ділиться на два підряди. До першого (Natantia) відносять креветок, до другого (Reptantia) - омарів, крабів, річкових раків, лангустів.

Середовищем проживання більшості цих ракоподібних є моря і океани, деякі види є прісноводними або наземними формами. Величезна різноманітність десятиногих відзначається у водоймах тропіків на невеликій глибині. Багатство видів цього ряду спостерігається у багатьох морях Росії, зокрема в Японському, Охотському, Білому, Баренцевому, Чорному. Раціон харчування складає різноманітна тваринна (в основному, безхребетні) і рослинна їжа.

Серед десятиногих найбільш великими є гігантські японські краби. Так, максимальний розмах їх клешней може досягати 3 метрів. А довжина тіла мадагаскарського річкового рака може становити близько 1 метра.

Будова десятиногих. Характерною особливістю зовнішньої будови десятиногих ракоподібних є міцне нерухоме з'єднання щелепних сегментів голови із грудними. Так утворюються головогруди, покриті твердим панциром. На голові розташовані фасеткові очі на рухомих стебельцях. Друга відмінна риса цих тварин - перетворення трьох пар передніх кінцівок у ногощелепи, що приймають участь в процесі захоплення і передачі їжі до рота. У десятиногих часто передня пара ногощелеп трансформована в клешні. П'ять задніх пар ніг - ходильні, звідси походить назва ряду. Будова черевця і задніх п'яти пар кінцівок відрізняється у різних видів у зв'язку з особливостями способу життя. Черевце звичайно добре розвинене (у креветок, річкових раків), рідше зредуковано і підвернуте під головогруди (у крабів).

Дихання зяброве, зябра повністю закриті бічними кришками панцира. Кровоносна система незамкнута. Є серце у вигляді мішечка з отворами, через які до нього притікає гемолімфа з порожнини тіла. Від серця гемолімфа рухається по судинах до різних органів, у тому числі надходить до зябер, де відбувається газообмін. Нервова система має таку ж будову, як і у інших членистоногих.

Розмноження десятиногих. Особини всіх видів є роздільностатевими. Самці зазвичай більші і сильніші самок. У переважної більшості видів дві передні пари черевних кінцівок трансформовані у самців в копулятивний апарат, у самок до ніг приклеюються ікринки до закінчення періоду виношування. Розвиток личинок, що вилупилися з яєць, прямий. Зовні личинки виглядають як маленькі рачки. Після декількох линьок вони перетворюються на дорослих особин.

Значення десятиногих раків у природі велике. Вони є важливою ланкою природних харчових ланцюжках, будучи їжею багатьох риб і ластоногих і вживаючи, в свою чергу, в їжу безхребетних та інших дрібних тварин. Для людини роль десятиногих полягає в тому, що вони виступають цінним промисловим об'єктом. До одного мільйона тонн на рік виловлюють у світі різних креветок, омарів, раків, лангустів і крабів. Деякі прісноводні форми можуть бути проміжними хазяями паразитів із класу сисунів.