Перетинчастокрилі

Перетинчастокрилі - ряд класу комах з типу членистоногі тварини. Це найбільш розвинутий в процесі еволюції ряд комах. Характерною особливістю цих тварин є повне перетворення і наявність двох пар прозорих перетинчастих крил. Звідси походить назва ряду. Представники даної групи - оси, бджоли, їздці, мурашки, тощо.

Це один із найбільш численних рядів, що об'єднує більше 9000 родів і від 200 до 300 тисяч видів тварин за даними різних джерел. Перетинчастокрилі комахи широко поширені повсюдно. Величезного розмаїття представники даного ряду досягли в тропічному поясі. Викопні форми відомі з тріасового періоду.

peretinchastokrilyРізноманітні типи пристосування до навколишнього середовища та спосіб життя цих комах. Для багатьох видів характерна складна інстинктивна поведінка, зокрема, громадських перетинчастокрилих, наприклад, громадських ос, бджіл, мурах. Дорослі особини переважного числа видів є рослиноїдними, тільки деякі види - хижаки. Має місце канібалізм. Розвиток личинок деяких паразитів або жалких перетинчастокрилих відбувається як ендо-або ектопаразитів інших комах. У багатьох жалячих видів проявляються складні інстинкти турботи про потомство. Так, самки риючих ос будують гнізда і приносять личинкам їжу - мертвих або паралізованих комах, а одиночні оси і бджоли годують личинок пилком і нектаром.

Будова. Будова організму перетинчастокрилих має певні особливості. Розміри тіла варіюють від 0,2 мм до 6 см. Розрізняють голову, груди і черевце, які чітко відокремлені одне від одного. На голові розташовані органи чуттів. Очі складні, добре розвинені. Однак зустрічаються сліпі види робочих мурашок. Органи дотику - прямі або колінчаті вусики, що складаються з члеників (від 3 до 60), вони більш-менш розвинені у різних видів. Ротовий апарат у примітивних видів гризучого типу, у вищих - лижуче-сисний (нижня губа у них трансформована в хоботок).

Груди діляться на передньогруди, средньогруди і слаборозвинені задньогруди. До грудей прикріплені крила і кінцівки комахи. Крила перетинчасті, прозорі. Передня пара довша, краще розвинена, у польоті є провідною. Задня пара має спрощене жилкування, скріплена з передньої спеціальними гачочками таким чином, що дві пари крил у польоті формують одну площину. У рідкісних видів робочих мурах крила зредуковані. У стані спокою комахи складають крила на спині або по бокам тіла. До грудей також прикріплюються ходильні ноги з п’ятичлениковими лапками.

Черевце складається з члеників в кількості від шести до восьми. У самок багатьох видів на кінці черевця є яйцеклад, перетворений в жало або свердло, у самців - органи злягання. У основі жала самок розташовані парні отруйні залози з резервуаром для накопичення отрути. Призначення жала або свердла - введення яйця в тварину або рослину, в якому пізніше вилупиться личинка. У деяких видів, наприклад, мурашок, жало відсутнє, але у них є отруйна залоза, тому після укусу комахи впорскують отруту в рану тварини.

Травна система добре розвинена з довгим кишечником у тих комах, які довго живуть в стадії дорослої комахи (оси, бджоли), і гірше розвинена у видів з невеликою тривалістю життя (їздці). Відмінна риса органів дихання - трахейна система з пухирцями. У комах із складною поведінкою, наприклад, бджіл, ос, розвинені мозкові звивини надглоткового вузла нервової системи.

Життєвий цикл перетинчастокрилих з повним перетворенням, включає стадії яйця, личинки, лялечки, дорослої комахи (імаго). Будова личинок різна в різних груп перетинчастокрилих. Лялечки вільні, можуть бути з коконом або без нього.

Значення. Значення перетинчастокрилих у природі та житті людини дуже велике. Паразити і жалячі форми харчуються комахами-шкідниками. У сільському господарстві деякі види використовують як засіб біологічної боротьби зі шкідниками. Переважна більшість перетинчастокрилих є обпилювачами квіткових рослин, цим обумовлено їх найважливіше значення в природі. Ряд видів медоносних бджіл виробляють такі продукти, як мед, віск, прополіс. Є серед комах даного ряд шкідники сільськогосподарських і лісових культур: рогохвісти, пильщики, тощо.